Czy wiesz, że ... w 1964 odbył się Olimpijski debiut siatkarzy i siatkarek w Tokio.

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego - praktyczny przewodnik

„Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego”  to publikacja napisana przez nauczyciela praktyka, dla innych nauczycieli. Zawarte w przewodniku informacje umożliwią każdemu nauczycielowi realizację zadań edukacyjnych metodą projektów. Przepisy prawa oświatowego wprowadzają obowiązek realizacji metody projektów przez uczniów gimnazjum, ale także w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej warto realizować zadania tą metodą.

Metoda projektów jest najbardziej twórcza i jednocześnie najpełniej kształcąca kompetencje kluczowe. Każdy współczesny nauczyciel powinien włączyć ją do swojego warsztatu pracy. Także nauczyciele wychowania fizycznego powinni realizować zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metody projektów.

Autorka wychodzi od stwierdzenia, że „dynamiczny rozwój techniki, tempo i szybkość następujących po sobie zmian powodują, że współczesna edukacja nie przystaje do uczniów, których kształtuje internet i technologia, a młodzi ludzie mają swobodny dostęp do wiedzy w ciekawych i atrakcyjniejszych formach niż oferuje to szkoła”. Książka poza podstawowymi informacjami o metodzie zawiera sześć konkretnych przykładów projektów: 1) Na Olimpiadzie w starożytnej Grecji, 2) „Dzień Nauki bez Szkoły”, 3) I ty możesz zostać sędzią, 4) Organizacja Rajdu, 5) Opracowanie i wykonanie ścieżki zdrowia,  6) Dobre jedzenie – zdrowe jedzenie – opracowanie i wykonanie polsko-angielskiej książki kucharskiej (God food - healthy food).

Zamiast wstępu

„Współczesna szkoła powinna uczyć, jak uczeń ma się nauczyć tego, czego w szkole się nie nauczył”. Skomplikowane? A może jednak nie? To zawiłe z pozoru stwierdzenie oddaje istotę zmian edukacji. Głównym zadaniem szkoły staje się kształcenie umiejętności poszukiwania i zdobywania wiedzy. Źródłem sukcesu w dorosłym życiu jest obecnie umiejętność przyswajania informacji i wyciągania wniosków oraz kierowania procesem samo edukacji."


We współczesnej edukacji, podkreśla autorka, na znaczeniu przybiera wymiar wirtualny, jako najbardziej dynamiczny, najbogatszy i najłatwiej dostępny. Metoda projektów ten wymiar dobrze wykorzystuje, a „w tej przestrzeni uczniowie poruszają się samodzielnie, często sprawniej i pewniej niż ich nauczyciele, którzy przyjmują rolę weryfikatora i przewodnika”.

Autor: Urszula Kierczak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 114

Dyskusje użytkowników
1 komentarze

wydawnictwo do zamówienia pod adresem http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/metoda-projektow-w-pracy-nauczyciela-wychowania-fizycznego,1355.html

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice