Czy wiesz, że ... w 1974 roku w Meksyku męska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata.

Kryteria doboru młodzieży do gimnazjalnych grup szkolenia w siatkarskich ośrodkach szkolnych

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Dynamiczny rozwój sportu pociąga za sobą konieczność wczesnego wyboru z populacji najbardziej odpowiednich kandydatów oraz kontroli ich postępu w procesie szkolenia.

Ogromne zainteresowanie problemem doboru i ukierunkowania młodzieży w toku uprawiania sportu, które ma miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, poruszyło światem naukowym i zaintrygowało rzesze specjalistów. Sytuacja ta przyczyniła się do uporządkowania i podsumowania teoretyczno – metodologicznej wiedzy dotyczącej tego zagadnienia.

Według opinii wielu specjalistów licznych dziedzin sportu, punktem wyjścia przy doborze kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia naboru, a następnie selekcji, jest prognozowanie rozwojowe nastawione na „przepowiedzenie” dróg rozwoju kariery sportowej, oraz tworzenie tzw. „modelu mistrza”. Określenie ideału sportowego (modelu), zakłada poszukiwanie i systematyzacje wymogów, jakim powinien sprostać sportowiec wysokiej klasy. Dla potrzeb selekcji z modelu mistrza należy jednak wybierać te cechy, które są w miarę stabilne, najmniej podatne na wpływ treningu i w znacznym stopniu określone czynnikami dziedzicznymi.

Istotne jest również aby dobór kandydatów do poszczególnych dyscyplin sportu, opierał się o znajomość aktualnych i perspektywicznych potrzeb, jakie stawiają określone dyscypliny sportowe uprawiającym je zawodnikom. Na dzień dzisiejszy przewidzenie kierunku i tempa rozwoju dyscyplin sportowych jest niezmiernie trudne i w dużej mierze oparte na intuicji samych zawodników oraz ich trenerów.

Opracowanie dr Grzegorza Grządziela zawiera podstawowe założenia i system procesu doboru i selekcji, metody i narzędzia badawcze, cechy somatyczne i zdolności motoryczne młodzieży opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w Dąbrowie Górniczej na różnych etapach naboru do klas sportowych oraz opis psychologicznych aspektów doboru do sportu kwalifikowanego i młodzieżowego.

dr Grzegorz Grządziel
Dyskusje użytkowników
1 komentarze

Badania wskazane przez Grzegorza Grządziela kończą rok 2007 i wskazują jednoznacznie spadek sprawności ogólnej ,podstawowych cech motorycznych zarówno u chłopców i dziewcząt.W parze ze słabymi wynikami pomiarów ,dzieci i młodzież wykazuje słabsze parametry wzrostu od roczników z lat 80-tych.W latach 1985-1995 nie było problemu ze sprawnością dzieci ani z naborem był z wychowywaniem i słabszymi niż dzisiaj warunkami do szkolenia. Teraz są piękne obiekty, wyposażone w nowoczesny sprzęt do szkolenia,ale brakuje uzdolnionej ,wysokiej młodzieży w ilości gwarantującej wysoki poziom sportowy równo w całym kraju.Spadający poziom sprawności ogólnej to nic innego jak błędy w przeprowadzanych lekcjach wychowania fizycznego od najmłodszych klas.Szkoły Podstawowej..Zachwiany tok lekcyjny , brak ćwiczeń zwanych kształtująco -ogólnorozwojowych ,panująca zasada "macie i grajcie" W klasach ,które mają realizować program wf , realizuje się miernotę.a uczniowie wymuszają na nauczycielach ćwiczenia.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice