Czy wiesz, że ... reprezentacja kobiet dwukrotnie zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata (’56 Paryż, ’62 Moskwa).

Walka jest zwycięstwem – to filozofia działania trenerów S.O.S w Gdańsku

Cel wychować reprezentanta Polski lub zawodnika grającego w plus lidze w dalszej perspektywie, a gdyby udało ugrać się coś po drodze to byłoby super. Zawodnicy nie mają myśleć o wyniku tylko o zadaniach. Ściągnięcie z nich tej presji wyniku wyzwala u nich większą spontaniczność działania.

„Usiedliśmy, pogrupowaliśmy i tego się trzymamy” – mówi Edward Pawlun
Edward Pawlun, Mariusz Łobacz, Adam Miokt oraz Ariel Fijoł stworzyli system współpracy i dochodzenia do najlepszych rozwiązań. Takim wzorem od którego idzie sygnał w dół piramidy jest gra zespołu seniorskiego tego klubu. „Wałkujemy to od najmłodszych lat, aby przygotować młodzież do gry w zespołach seniorskich”.

Oczywiście te założenia korelują z zasadami obowiązującymi w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych i są one zgodne z unifikowanym systemem szkolenia.

Schemat działania, to przejście z pozycji wyjściowej do pozycji gotowości poprzedzony ruchem dostosowania. Działania te odbywają się na podstawie „czytania gry”.

Czytanie gry. Na co należy zwracać uwagę mówiąc o „czytaniu gry”
  1. Obserwacja piłki (tor lotu, odległość od siatki i antenki)
  2. Obserwacja reakcji zawodnika przed wykonaniem ataku (kierunek i dynamika dojścia, ustawienie stóp i tułowia podczas wyskoku)
  3. Obserwacja linii barków i ruchu prowadzenia ręki uderzającej piłkę
  4. Obserwacja bloku (ustawienie bloku)

Doskonalenie tych zasad należy rozwijać również poprzez gry z których najlepsza jest piłka plażowa. Edward sam grał z powodzeniem w piłkę plażową i bardzo ceni sobie to doświadczenia. Również wypowiedzi Doug Beala mistrza olimpijskiego na sali i na plaży są dla niego cenną wskazówką.

Pokazanych jest wiele ćwiczeń wykonywanych przez zespół seniorski oraz kadrę w kontekście treningu grup młodzieżowych. Podobne ćwiczenia, ale sposób egzekwowania wykonania zdecydowanie większy w treningu juniorów.

Wchodząc w taktykę zawodnik musi być przygotowany technicznie. „Nie przeskakujemy z klasy pierwszej do trzeciej. Wszystko musi mieć swój czas. Technikę doskonalimy z taktyką, która zmusza do dokonywania właściwych wyborów. To wszystko trzeba mieć w głowie”.

Włączenie do systemu gry rozwiązań w sytuacjach, gdy zespół nie może wykonać mocnego ataku (smart system) jest ważnym elementem nauki, jak również przygotowanie się na różne ewentualności przy wyprowadzeniu kontrataku (spike system).
Dostosowanie obrony do pokazywanego bloku, to podstawa współpracy. Można to osiągnąć tylko poprzez duże zaangażowanie trenerów podczas ćwiczeń. Taką filozofie działania prezentuje prowadzący Edward Pawlun oraz pokazują to przedstawione nagrania. Wynik jest ważny ale realizacja zadań jest ponad wszystko. Pomocna jest analiza video. Współczesna technika pozwala na pełny monitoring treningu. Trzeba chcieć i umieć z tego korzystać.
Z. Krzyżanowski

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice