Czy wiesz, że ... w 2000 roku powstała Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej.

Monitorowanie składu ciała

Tanita jest nowoczesnym urządzeniem, które daje wiarygodne pomiary i może być z powodzeniem wykorzystywana jako jeden z elementów monitorowania efektów treningu.

Prezentujemy Państwu nagrania video z udziałem Krzysztofa Wróbla – fizjoterapeuty z Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ z Tyczyna k/Rzeszowa, który prezentuje zasadę działania urządzenia Tanita oraz metodykę przeprowadzenia badania.

W nagraniach video Krzysztof Wróbel przekazuje wiele cennych wskazówek dotyczących oceny wyników badania przy pomocy urządzenia Tanita i do wykorzystania w praktyce trenerskiej. Ważne, aby podczas oceny nie kierować się jedynie wskaźnikami BMI lub masą ciała, które nie uwzględniają zmian w składzie ciała – zwiększaniu tkanki mięśniowej lub zmniejszaniu tkanki tłuszczowej. Te dwa elementy dają nam obraz efektu treningowego, który należy rozumieć jako wypadkową treningu, właściwego odżywiania jak również odpowiedniego nawadniania organizmu podczas treningu. Systematyczna (nie częściej, niż co 6 tygodni) analiza składu ciała daje możliwość długoterminowej oceny, analizy raportów postępu, ustawienia celów i modyfikacji programu w zależności od wyników.

Autor zdjęć: Janusz Gromek.
Montaż: Zbigniew Krzyżanowski

Poniżej prezentujemy listę nagrań video
Po kliknięciu na wybrane zagadnienie, zostanie wyświetlony materiał.


Terminy związane z bioimpedancją i pomiarem tkanki tłuszczowej
za pomocą analizatorów Tanita

BCM (body cell mass) masa komórkowa ciała – wskazuje przede wszystkim masę mięśni i organów wewnętrznych (z wyłączeniem tkanki tłuszczowej): jej zmiany są charakterystyczne dla niektórych chorób przewlekłych, takich jak AIDS czy choroba nowotworowa.

BIA (bioelectrical impedance analysis ) analiza impedancji bioelektrycznej to nieinwazyjna metoda pozwalająca na określenie ilości wody w ciele, a następnie jego składu na drodze analizy wypadkowego oporu elektrycznego, jaki wykazuje ciało wobec przepuszczonego przez nie prądu o niskim natężeniu i wysokiej częstotliwości.

BMI (body mass index) wskaźnik masy ciała – znany również jako wskaźnik Queteleta II, obliczany poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach, wskazujący dość ogólnie na prawidłowość lub zaburzenie masy ciała, niepozwalający jednak na określenie składu ciała.

BMR (Basal metabolic rate) podstawowa przemiana materii.

ECW (extra cellular water) woda zewnątrzkomórkowa.

FFM (fat free mass ) beztłuszczowa masa ciała jest tożsama z masą mięśni i organów wewnętrznych bez tkanki tłuszczowej.

FM (fat mass) masa tkanki tłuszczowej w organizmie.

Hydrodensytometria metoda do oznaczania składu ciała przez ważenie pod wodą, ta metoda pozwala na dokładne określenie objętości, a zatem i gęstości ciała ludzkiego. Pozwala to na odpowiednie obliczenia także zawartości tłuszczu (FM).

ICW (intra cellular water) woda wewnątrzkomórkowa jest zawarta głównie w mięśniach i narządach wewnętrznych (w bardzo niewielkim stopniu w tkance tłuszczowej).

Impedancja bioelektryczna opór elektryczny wypadkowy ciała, całkowita „przeszkoda”, jaką tkanki ciała stanowią dla przepływającego przez nie prądu, wyrażana w omach.

MF-BIA (multi frequency bioimpedance analysis) analiza bioimpedancji elektrycznej przy użyciu prądu o zmiennej częstotliwości (zwykle z przedziału 5-200 kHz w nowych analizatorach do 1000 kHz) Analizator MF BIA to np. TANITA MC 980.

Pletyzmografia impedancyjna to badanie zmian objętości krwi w kończynach, klatce piersiowej lub innych obszarach ciała na podstawie zmian impedancji bioelektrycznej, mająca zastosowanie m. in. w diagnostyce kardiologicznej.

Reaktancja bioelektryczna opór elektryczny czynny ciała związany z pojemnością elektryczną błon komórkowych, powodujący przesunięcie fazy prądu względem napięcia, wyrażany w omach (stanowi ok. 10% wartości impedancji).

Rezystancja bioelektryczna opór elektryczny bierny ciała związany z oporem właściwym składników ciała, wyrażany w omach (stanowi przeważającą część wartości impedancji).

SF-BIA (single frequency bio-impedance analysis ) najczęściej stosowana analiza bioimpedancji elektrycznej przy użyciu jednej częstotliwości prądu (zwykle 50 kHz).

TBW (total body water ) całkowita ilość wody w organizmie której wartość odzwierciedla przede wszystkim masę beztłuszczową ciała.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice