Czy wiesz, że ... w 1981 roku odbyła się I edycja Pucharu Europejskiej Konfederacji.

Volley shoulder

TEST „AGRAFKA”
112 siatkarek i siatkarzy w wieku 14-16 lat zostało poddanych testowi „AGRAFKA” oceniającemu zakres ruchu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w stawach ramiennych oraz symetrię i równowagę pomiędzy lewą i prawą kończyną.

Średnie wyniki testu są następujące
  • Prawa agrafka - 10,4 cm
  • Lewa agrafka - 6,9 cm
  • Różnica – P/L – 3,5 cm
AGRAFKA

Lewa agrafka - 6,9 cm              Prawa agrafka - 10,4 cm 
INTERPRETACJA
Siatkarz, jako przedstawiciel dyscypliny o ruchach ramienia ponad głową podlega typowym zaburzeniom dla tego sportu (dla kończyny dominującej):
  • rotatory wewnętrzne są silniejsze w stosunku do rotatorów zewnętrznych (IR>ER),
  • rotatory zewnętrzne są rozciągnięte w stosunku do rotatorów wewnętrznych (normy: ER- 90º, IR-70º).
ER>90º                                                   IR<70º


CEL
  • Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie zaburzeń  i brak symetrii nawet u młodych siatkarzy.
  • Brak symetrii może być czynnikiem zwiększającym ryzyko urazu przeciążeniowego kompleksu barkowego.
  • Celem programu prewencyjnego jest uzyskanie jak najbardziej zbliżonych wyników dla kończyny dominującej i kontrlateralnej.

PREWENCJA – CO ROBIĆ?
1. Po każdym treningu i meczu należy wykonywać tzw. „sleeper’s stretch” – rozciąganie rotatorów zewnętrznych, przy ustabilizowanej łopatce (zawodnik leży opierając łopatkę o podłogę, dodatkowo dopychając głową ramię) w ilości 3-5 powtórzeń, czas utrzymania rozciągnięcia 20-30 sekund.

2. Rozciąganie tylnych struktur przy stawie ramiennym, w pozycji leżącej bądź stojącej, 
przy ustabilizowanej łopatce, 3-5 powtórzeń, czas utrzymania rozciągnięcia 20-30 sekund. BŁĘDY W ROZCIĄGANIU TYLNYCH STRUKTUR
Wykonywanie rozciągania w pozycji stojącej, bez ustabilizowanej łopatki. Rozciągane są w tym przypadku retraktory, co może przyczynić się do destabilizacji łopatki.


3. Zalecane jest precyzyjne rozciąganie mięśnia najszerszego grzbietu, 3-5 powtórzeń, czas utrzymania rozciągnięcia 20-30 sekund. 

Na zdjęciu widoczne rozciąganie lewego mięśnia najszerszego grzbietu.
Kończyna górna lewa ustawiona w rotacji zewnętrznej, ustabilizowana dłonią kończyny przeciwnej. Ćwiczący wykonuje ruch wypchnięcia odcinka piersiowego kręgosłupa w lewo, w płaszczyźnie czołowej.

PODSUMOWANIE
  • Wszystkie rozciągania należy wykonywać na obie kończyny, zwracając większą uwagę na kończynę dominującą.
  • U osób z dużym deficytem należy regularnie, co 3 miesiące powtarzać test „AGRAFKI”, monitorując zmiany. Ryszard Biernat
PT, PhD
Olsztyńska Szkoła Wyższa  im. Józefa  Rusieckiego

                                                                                                                                 
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice