Coaching uzdolnionego ucznia

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Coaching jest najbardziej ekologiczną formą pracy i relacji z drugim człowiekiem. Pomaga wydobyć z człowieka to co ma w sobie najlepsze i pozwala mu realizować swoje cele i marzenia. To proces oparty na ćwiczeniach, zadaniach, planowaniu, technikach kinestetycznych, technikach przestrzennych, eksperymentach, działaniach, aktywnych zmianach, symulacjach, korektach, działalności twórczej i pytaniach oraz feedbacku (informacji zwrotnej).

Zarządzanie tymi zadaniami i reakcjami klienta oraz całą relacją coachingową nazywam świadomym zarządzaniem procesem zmiany. Kim jest uzdolniony uczeń, jak wygląda relacja coachingowa nauczyciel-uczeń? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w załączonej prezentacji dr Przemysława Pieczyńskiego. Zapraszamy.DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice