Cechy somatyczne, zdolności motoryczne i wydolność młodzieży siatkarskiej na poziomie gimnazjum

 • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Rozwijający się młody organizm jest na tyle plastyczny, że w granicach biologicznej tolerancji można kształtować go w kierunku sprostania wymogom przyszłej specjalizacji w grze.

Jednym z warunków podnoszenia efektywności szkolenia młodych zawodników w wieloetapowym szkoleniu sportowym jest uwzględnienie prawidłowości rozwoju biologicznego. Teoretyczne podstawy oraz ogólne założenia treningu w dziecięco-młodzieżowych kategoriach wieku zostały już opracowane. 

Należy zatem uwzględnić je w praktycznych działaniach w polskim systemie szkolenia siatkarek i siatkarzy. Osiągnięcie mistrzostwa sportowego przez zawodników wymaga spełnienia określonych warunków w zakresie:
 • budowy somatycznej,
 • energetycznych i regulacyjnych funkcji ustroju,
 • właściwości psychiki,
 • profilu i poziomu sprawności fizycznej,
 • umiejętności technicznych i taktycznych,
 • wiedzy teoretycznej.
Niektóre z tych czynników są w znacznej mierze zdeterminowane genetycznie. Stopień ich doskonałości, a także możliwości rozwoju należy rozpoznawać już w fazie doboru, określając zasadność podejmowania decyzji o wyczynowym uprawianiu sportu. Trzeba więc uwzględniać prognozy rozwoju sportowego i wymogi specjalizacji w perspektywie 6‐10 lat (już w fazie rozpoczynania szkolenia).

Równolegle do procesów wzrastania, różnicowania i dojrzewania organizmu, już we wczesnych fazach ontogenezy występują sprzyjające warunki do kształtowania podstaw przyszłych osiągnięć sportowych. Rozwijający się młody organizm jest na tyle plastyczny, że w granicach biologicznej tolerancji można kształtować go w kierunku sprostania wymogom przyszłej specjalizacji w grze.

Niniejsze opracowanie zawiera: 
 • uwarunkowania rozwojowe w szkoleniu młodych siatkarek i siatkarzy,
 • przygotowanie kondycyjne siatkarzy (środki i metody), 
 • jak powinna przebiegać kontrola treningowa, 
 • ocenę cech somatycznych oraz zdolności motorycznych młodzieży siaktarskiej na poziomie gimnazjum, 
 • jak wzrasta wydolność beztlenowa i tlenowa siatkarzy i siatkarek? 

Na podstawie otrzymanych wyników badań można wskazać, że do klasy sportowej powinno kwalifikować się młodzież z pewnymi parametrami. Jakimi? O tym możecie przeczytać w opracowaniu dr Grzegorza Grządziela, kierownika Zakładu Piłki Siatkowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

doc dr Grzegorz Grządziel
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice