Samorząd - naturalny partner każdego Projektu

"Wartością podstawową i często powszechnie niedocenianą są ludzie działający w strukturach samorządu"

W polskim systemie ustrojowym zasadniczą funkcję spełnia samorząd, z którym stykamy się na każdym kroku, niezależnie od zakresu spraw oraz ich miejsca. Jest to „cichy towarzysz codzienności”, często działający w tle, bez rozgłosu, zaspokajający potrzeby lokalnych społeczności.

Przy takim rozumieniu działalności samorządu terytorialnego, można zaryzykować twierdzenie, iż żaden projekt społeczny, czy też sportowy nie ma szans się w pełni rozwinąć bez udziału samorządu.

Wynika to z bardzo prostej przyczyny – samorządy są dysponentem środków publicznych, które czynią realnym możliwość realizacji wspólnych projektów. Tak więc samorząd jest potencjalnym podmiotem finansującym, ale tylko w zakresie projektów, które uzna za korzystne dla lokalnej społeczności.

Można zadać sobie pytanie czy to wszystko?

Napoleon mawiał, że trzy rzeczy są potrzebne do prowadzenia wojny - pieniądze, pieniądze, pieniądze i oczywiście miał rację bo wojna, jak i każdy projekt wymaga pieniędzy.

Jednak czy ocena samorządu tylko i wyłącznie pod kątem podmiotu dającego środki finansowe na realizację danego projektu, byłaby ocena sprawiedliwą?

Nie. Wartością podstawową i często powszechnie niedocenianą są ludzie działający w strukturach samorządu, to właśnie i przede wszystkim oni są „siła sprawczą i napędową” pozwalającą na faktyczna realizację nawet najambitniejszych projektów.

To właśnie dzięki tym ludziom tak innowacyjny na skalę europejską i można zaryzykować stwierdzenie również na skalę światową, projekt jakim są Siatkarskie Ośrodki Szkolne może być z powodzeniem realizowany i rozwijany w Polsce już od dwóch lat.

Oczywiście można powiedzieć, że projekt ten ma wielki przywilej bycia finansowanym z budżetu centralnego, w szczególności z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, za co należy się wielkie podziękowanie dla wszystkich osób dzięki którym udało się uruchomić tak ambitny projekt, niemniej prawdą jest również fakt, iż samymi pieniędzmi nie udało by się stworzyć tak żywego, aktywnego organizmu jaki funkcjonuje w ramach projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Tutaj właśnie jest miejsce na istotną rolę samorządu wypełnionego wspaniałymi ludźmi, którzy potrafią docenić wartościowe projekty, wspierać je nie tylko słownie, ale i finansowo i wykonawczo, a nade wszystko być wszędzie ambasadorami projektu z którym się w całej rozciągłości utożsamiają.

Na koniec trzeba podkreślić, że każdy projekt w początkowej fazie wymaga zaufania partnerów. Samorząd z racji własnej historii jest partnerem gotowym „odpowiedzialnie ryzykować”, potrafi zaufać, niemniej wymaga od swoich partnerów wiele zaangażowania, argumentów i pokazania woli bycia prawdziwym partnerem samorządu.

Tak więc nie ma bardziej naturalnego i stabilnego partnera w działaniu dla dobra społeczności niż samorząd terytorialny.


Bartłomiej Tkacz
email: dgp@gazeta.pl

radca prawny, w ramach prowadzonej praktyki prawniczej
dgp Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Wadowicach
doradza od kilkunastu lat samorządowi, biznesowi
oraz organizacjom społecznym w szczególności sportowym.


Foto: Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Piotra Skargi w Szamotułach (wielkopolska).
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice