Mars i Wenus grają w siatkówkę

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Różnice w budowie anatomicznej, różnice w rozumieniu podstawowych informacji czy różnice w reakcjach emocjonalnych między kobieta a mężczyzną od zawsze interesowały ludzkość i były wdzięcznym tematem wszelakich badań naukowych czy empirycznych ale też różnych występów kabaretowych.

Zrozumienie i zaakceptowanie różnic między kobietami a mężczyznami może przynieść tylko wymierne korzyści obu płciom, ale przede wszystkim ułatwi zrozumienie siebie nawzajem.

Ukazało się wiele publikacji na temat różnic, wskazujących przede wszystkim wady, przywary, czy najzwyklejsze przyzwyczajenia wynikające między innymi ze społecznego przyzwolenia na nie.

Nie wiele jest książek, artykułów ukazujących przyczyny takiego stanu rzeczy, wyjaśniających mechanizmy myślenia, prezentujących sposób, w jaki dana płeć odbiera informację, więcej mamy dostępnych wiadomości mówiących o konkretnych zarachowaniach, co często bywa błędne, ponieważ mimo zachowań charakterystycznych dla danej płci, każdy mężczyzna i każda kobieta posiada zestaw cech będących tylko im przypisane. Innymi słowy każdy z nas jest inny.

Wszechobecne przekonanie na temat wrażliwości, dokładności, empatii kobiet mogą okazać się złudne. Podobnie jak uznawane za typowo męskie cechy jak odwaga, siła czy umiejętność wizualizacji przestrzennej, można w równym stopniu przypisać kobietom jak i mężczyznom. Każda reguła ma swój wyjątek, podobnie jest z nami. Generalnie ujmując wszystkie cechy przypisane do konkretnej płci można znaleźć u płci przeciwnej i na odwrót. Około dwudziestu lat temu Anna Moir, pracująca wówczas nad swoją rozprawą doktorską, przysłuchiwała się wykładowi doktor ‐ teraz już Lady ‐ Mary Warnock, najwyższego autorytetu w intelektualnych sferach Oksfordu. Tezą wykładu było stwierdzenie, że nie ma już dzisiaj żadnego powodu, by kobiety nie osiągały najwyższej doskonałości w matematyce, która do tej pory ‐ nieważne, z jakich przyczyn ‐ stanowiła teren wyłącznie męski Można przytoczyć wiele przykładów pokazujących wyjątki od reguły, jak na przykład to, że w Chinach do tortur żołnierzy wykorzystywane były kobiety, że najlepsi kucharze to w większości mężczyźni, a często ogromne firmy zatrudniające kilkaset osób zarządzane są przez kobietę.

Niezależnie od ilości ukazanych wyjątków, większość cech przypisanych danej płci potwierdza się, warto zatem poświęcić trochę własnego czasu, a przede wszystkim własnej woli i chęci, na to aby te różnice poznać i zrozumieć.

Będzie łatwiej nam wszystkim.

Tomasz Wasilkowski
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice