Propozycja oceny funkcjonalnej zawodnika

Ocena funkcjonalna zawodnika jest niezwykle istotna z punktu widzenia dodatkowego obciążania zawodnika poprzez włączenie go do systematycznego treningu. Nakładanie obciążenia na dysfunkcje jeszcze ja pogłębia i będzie powodowało na nieprawidłową pracę organizmy i w ostatecznym wypadku doprowadzi do urazu bądź pozbawi możliwość najwyższych osiągnięć. Dlatego zanim rozpoczniemy jakiekolwiek systematyczne działania z zawodnikiem obowiązkowo musimy ocenić najpierw jego stan funkcjonalny i w przypadku stwierdzenia problemów doprowadzić najpierw do prawidłowego wzorca ruchowego.

Opracowany przez dr Ryszarda Biernata sposób oceny składa się z 3 prostych ćwiczeń, które punktujemy w skali 1-6. Sugestywne pokazanie i objaśnianie ćwiczeń ułatwia ich zrozumienie i daje możliwość stosowania przez nauczycieli i trenerów bez popełniania błędów.

  1. Przysiad głębio obunóż w wypchnięciem drążka zza głowy, który ocenia mobilność stawów skokowych, kolanowych, biodrowych, prawidłowego ustawienia miednicy, mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa i kompleksu obręczy barkowej
  2. Pompka z drążkiem na plecach oceniająca ogólna stabilizację, stabilność łopatki, sprawność funkcjonalna kompleksu barkowego
  3. Przysiad jednonóż do kąta 90° na skrzyni (lewa i prawa kończyna niezależnie) który ocenia stabilność stopy, stawu kolanowego, biodrowego, miednicy oraz tułowia
Zbigniew Krzyżanowski


Dyskusje użytkowników
1 komentarze

Super materiały

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice