Gryf - Przygotowanie motoryczne

Algorytm ćwiczeń z gryfem

W dalszym ciągu panują przesądy, że trening z oporem zewnętrznym jest szkodliwy i hamuje rozwój młodej osoby. Natomiast nauczyciel i trener znający zasady i sam będący przykładem, może, a wręcz powinien już u najmłodszych, od 7 roku życia rozpocząć naukę techniki ćwiczeń oporowych, tak, aby w wieku 15-16 lat młoda siatkarka czy siatkarz mogli przystąpić do treningu o wysokim stopniu trudności i progresywnie narastającym obciążeniu zewnętrznym. Warto pamiętać, że mięśnie i co za tym idzie siła stanowią podstawowy czynnik w prewencji urazów układu ruchu. Część ćwiczeń z gryfem wykonywanych jednonóż można zakwalifikować do grupy ćwiczeń stabilizacyjnych/ prewencyjnych. Natomiast pozostałe, wykonywane obunóż w zależności od ilości powtórzeń i stosowanych obciążeń klasyfikujemy w poszczególnych podgrupach treningu oporowego.

Poniżej prezentujemy listę nagrań.
Po kliknięciu na wybrane zagadnienie, zostanie wyświetlony materiał.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice