Piłka siatkowa

Podręcznik ten kierowany jest głównie do studentów uczelni wychowania fizycznego, nauczycieli oraz instruktorów siatkówki. W ostatnim czasie nastąpiły dość istotne zmiany w siatkówce w wielu jej obszarach, pojawiło się sporo publikacji dotyczącej siatkówki. Powstała Akademia Polskiej Siatkówki, gdzie prezentowane są najnowsze opracowania, które mogą pomóc w szkoleniu siatkarzy na różnych poziomach.

W uczelniach zmieniono programy nauczania tej dyscypliny. Mimo, iż ukazało się już kilka ciekawych pozycji z zakresu siatkówki to jednak każda z nich różni się treścią, sposobem ujęcia problematyki nauczania oraz doskonalenia techniki i taktyki gry. Niniejsza książka w swojej treści zawiera najnowsze tendencje szkoleniowe uzupełnione o najnowsze opracowania w zakresie techniki gry, a także informacje o siatkarkach i siatkarzach występujących na igrzyskach olimpijskich.

Każdy podręcznik siatkówki wnosi nowe cenne wartości do procesu szkolenia. Dobre materiały szkoleniowe oparte o najnowsze osiągnięcia praktyków i teoretyków mogą w znaczący sposób wpłynąć na jakość i efektywność szkolenia młodych siatkarzy. 

W niniejszej pracy wykorzystaliśmy dorobek współczesnych autorów, ponadto uzupełniliśmy treści w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia.

W pracy zamieszczono 11 rozdziałów. Pierwszy dotyczy historii siatkówki i jest on uzupełniony o siatkówkę plażową. Dość szczegółowo omawia osiągnięcia polskiej i światowej siatkówki. Następny rozdział to charakterystyka piłki siatkowej głównie w oparciu o igrzyska olimpijskie, dający obraz zachodzących zmian.

W rozdziale klasyfikacja piłki siatkowej zaprezentowano najnowsze tendencje podziału techniki gry, opracowano nową klasyfikację w oparciu o materiały PIVB.

W rozdziale 5 zaprezentowano technikę gry wraz z lekcjami dotyczącymi nauki i doskonalenia tych elementów. Rozdział 7 zawiera zestaw ćwiczeń doskonalących podane elementy techniczne. Większość z nich stanowi dorobek z konferencji organizowanych w AWF Katowice.

Wreszcie w rozdziale 8 opisano taktykę gry w piłkę, siatkową, co stanowi cenne źródło wiedzy zwłaszcza dla studentów i instruktorów piłki siatkowej.

Ostanie trzy rozdziały opisują siatkówkę plażową, minisiatkówkę, parkvolley oraz orliki. Czytelnik będzie, więc mógł zapoznać się z nowymi odmianami siatkówki.


Autorzy: Grzegorz Grządziel, Dorota Szade, Barbara Nowak
Wydawnictwo: AWF Katowice
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 207

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice