Nabywanie umiejętności ruchowych. Teoria i praktyka w zarysie

Ta książka ma przybliżyć wybrane zagadnienia dotyczące uczenia się motorycznego. Pokazuje, jak człowiek uczy się, przedstawia kilka teorii uczenie się motorycznego, prezentuje mechanizmy związane z wykonywaniem ruchu i jego percepcją, opisuje czynniki warunkujące proces nabywania umiejętności ruchowych, zwany inaczej procesem uczenia się motorycznego. Celem tej książki jest też pokazanie, jak niektóre elementy rzeczywistości, np. treningu sportowego czy pracy fizjoterapeuty, można wyjaśnić na bazie teorii.


Układ treści wynika z pewnej logiki, która wydaje się powtarzalna w większości współczesnych podręczników związanych z nabywanie umiejętności ruchowych, Od wprowadzenia do zagadnień przejdziemy drogę taką samą jak przy wykonywaniu czynności ruchowych. 


Załóżmy, że kolega kopnął do nas piłkę. Piłka musi zostać spostrzeżona, prześledźmy więc procesy związanie z odbiorem informacji, percepcją, przetwarzaniem informacji oraz ich magazynowanie. Następnie musimy podjąć decyzję, co z tą informacją zrobić, jakie działanie wykonać - prześledźmy procesy podejmowania decyzji.

Skoro decyzja o podjęciu ruchu została podjęta, należałoby wykonać ruch - sprawdzimy, w jaki sposób kontrujemy nasz ruch. Poznamy mechanizmy uczenia się motorycznego. Skoro bowiem czynność wykonujemy, musieliśmy się jej wykonywania wyuczyć. Zapoznamy się z dynamiką nabywania umiejętności - czyli z tym, jak zmienia się poziom umiejętności w zależności od ćwiczenia. Przyjrzymy się sposobom uefektywniania procesu uczenia się motorycznego poprzez różne rodzaje treningu, a na końcu zastanowimy się, jak oceniać wykonanie czynności i ruch.

Autor: Stanisław Czyż
Wydawnictwo: MWW
Rok wydania: Wrocław 2013
Objętość: 188 str.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice