Interdyscyplinarne uwarunkowania treningu sportowego dzieci i młodzieży

Treść książki skierowano do osób aktywnie uczestniczących we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, a więc rodziców najbardziej zainteresowanych własnym dzieckiem, jak też nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, działaczy, a także zawodników. Podjęto w niej wiele zagadnień dotyczących zawodników światowej elity, prezentując ich drogę do sukcesów i sposoby pokonywania trudności powstających na tej drodze.

W monografii podjęto wiele problemów niezwykle ważnych, pomijanych w teorii wychowania fizycznego i sportu, jak też w publikacjach dotyczących aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Wśród nich wyjątkowo dużo miejsca przeznaczono na mało dotychczas opisane uwarunkowania efektywności nauczania i doskonalenia techniki sportowej umożliwiające uruchomienie nie wykorzystanych dotychczas rezerw. Wśród nich znalazły się: relacja rytmiki ruchu z rytmem oddychania, znaczenie zdolności rozluźniania mięśni w technice ruchów, rola samowychowania w treningu sportowym, symetria i symetryzacja techniki sportowej, wpływ wrażeń kinestetycznych na szybkość opanowywania ruchów, miejsce osobników leworęcznych w procesie treningu sportowego, okresy sensytywne i krytyczne w rozwoju ontogenetycznym, forma i treść techniki, przygotowanie teoretyczne, przyczyny powstawania błędów w nauczaniu techniki, zapobieganie im i sposoby ich usuwania, ćwiczenia imitacyjne i wiele innych. Nie pominięto też zagadnień trudnych i dyskusyjnych, a jednocześnie wyjątkowo aktualnych, np. celowości podziału dyscyplin sportowych na męskie i żeńskie.

Autor uznał problem ruchowej edukacji naszych dzieci i młodzieży za niezwykle ważny, podjął się trudnego zadania nowelizacji wcześniej opublikowanej monografii. Taką konieczność narzucił obecny stan aktywności ruchowej przyszłego pokolenia naszego kraju. Ich udział w sporcie jest bardzo ważny, lecz nie najważniejszy. Głównym celem jest bowiem jego wszechstronny rozwój fizyczny, ruchowy i psychiczny. Ruch ma ogromne i nie zawsze doceniane znaczenie dla rozwoju młodego człowieka. Dzięki ruchowi rozwija się ośrodkowy układ nerwowy człowieka, od którego zależy nie tylko zdrowie, ale też odporność organizmu na choroby i stres, zdolność radzenia sobie w życiu codziennym i przyszłym zawodowym. Poprawnie realizowana edukacja ruchowa zwiększa potencjał człowieka umożliwiając mu w pełni korzystanie z życia i osiąganie wyznaczonych sobie celów. 

Autor: Włodzimierz Starosta
Wydawnictwo: Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
Rok wydania: Warszawa 2012
Objętość: 580 str.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice