Webinar 15 - Siatkówka młodzieżowa

Na kolejny webinar zaprasza Zdzisław Gogol i Bartek Groffik. Gośćmi Zdzisława Gogola będzie Darek Daszkiewicz oraz Roman Palacz, trenerzy pasjonaci z bogatym doświadczeniem w pracy z różnymi grupami, pracujący w Ośrodkach i tworzących Ośrodki. Temat oscylował będzie wokół siatkówki młodzieżowej poprzez pryzmat gry seniorskiej.

Co jeszcze można dodać w tym temacie?
Każdy punkt widzenia jest nieco inny i każdy uzupełnia wiedzę na ten ciekawy temat.


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice