Uroczyste rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego SOS w Siedlcach

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć
Choć wakacje trwały o dwa dni dłużej niż zwykle, to jednak po dwóch miesiącach odpoczynku ponad milion uczniów w całym kraju ponownie zabierze się do wytężonej pracy.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Plan dnia wyglądał następująco:

8.00 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława B.M. dla całej społeczności szkolnej.
9.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego klas V, VIII i III (oddziałów gimnazjalnych),  w salach lekcyjnych, spotkanie z wychowawcami.
9.30 – Rozpoczęcie roku szkolnego klas VII – apel na górnym korytarzu, spotkanie z wychowawcami w salach.
10.15 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas I, II i IV. Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w sali gimnastycznej.

Na inauguracji roku szkolnego powiedzieli:

Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce: W Siedlcach mamy około 30 tys. dzieci i wielkim wysiłkiem organizacyjnym i inwestycyjnym jest doprowadzenie do stanu, w którym liczba mieszkańców nie maleje, a rośnie. Jednocześnie jest to ogromne wyzwanie, aby zapewnić im prawidłowe warunki rozwoju. Niezwykle cieszymy się więc, że inauguracja Siatkarskich Ośrodków Szkolnych ma miejsce właśnie w Siedlcach i jesteśmy zaszczyceni obecnością tak wspaniałych gości. W naszym mieście są uprawiane wszystkie dyscypliny sportu, dysponujemy nowoczesnymi obiektami, dzięki czemu możemy być kuźnią przyszłych talentów sportowych.

Paweł Wachowiak, wiceprezes PZPS: W imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a w szczególności w imieniu prezesa Jacka Kasprzyka chcę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i Pani Dyrektor oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by inauguracja SOSów mogła odbyć się w Siedlcach. Wybór miejsca nie jest przypadkowy gdyż siatkówka w tym mieście jest znaną dyscypliną – od lat tutejszy zespół z sukcesami występuje w pierwszej lidze. Cieszę się, że z powodzeniem udało się zorganizować w Siedlcach tak uroczystą inaugurację i że po raz kolejny możemy otworzyć rok szkolny w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych. Jest to zasługa ciężkiej pracy i wielu wysiłków organizacyjnych przede wszystkim Waldemara Wspaniałego, ale również wielu trenerów, nauczycieli i dyrektorów, którzy wspólnie z nami realizują ten projekt. Jego owoce można zobaczyć w dzisiejszej reprezentacji narodowej w osobach Jakuba Kochanowskiego czy Bartosza Kwolka. Ich przykład jest odpowiedzią na wątpliwości czy SOS-y są potrzebne czy nie.

Waldemar Wspaniały, szef programu SOS: Dziękuję serdecznie za zaproszenie do tej, można powiedzieć naszej wspólnej szkoły, bo wszystkie placówki w projekcie SOS-ów, tworzą wspaniałą całość. Na dzień dzisiejszy mamy w całej Polsce ponad 180 Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, dlatego chcemy podziękować przede wszystkim samorządom, bo bez ich pomocy oraz finansowego wsparcia Ministerstwa Sportu, Polski Związek Piłki Siatkowej nie byłby w stanie zrealizować takiej inicjatywy. Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz lokalnych, którzy udowadniają, że siatkówka i sport łączą ludzi niezależnie od opcji politycznej. Mamy przykłady i dowody na to, że SOS-y są programem, który się sprawdza - nie tylko kształci wybitnych siatkarzy i siatkarki, ale również łączy wiele środowisk w imię wspólnego celu jakim jest rozwój tej dyscypliny i o to właśnie chodziło w naszym projekcie.

Maciej Nowak, Rada Miasta Siedlce: Chciałem podziękować za odważna decyzję włączenia się w projekt, którą Państwo podjęli kilka lat temu. Podkreślam profesjonalizm i fachowość nauczycieli tej szkoły – dzięki ich pracy absolwenci placówki osiągają sukcesy nie tylko w sporcie, ale również w nauce. Właśnie dlatego, nie wyobrażam sobie, że tego projektu mogłoby w przyszłości zabraknąć, gdyż jego owoce są powszechnie znane. Co więcej, mamy w Siedlcach warunki sportowe i oświatowe do tego, aby kształcić przyszłych wybitnych sportowców.

W imieniu kierownictwa SOS - wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz całemu gronu pedagogicznemu życzymy wielu sukcesów w pracy, wytrwałości i pasji w realizowaniu zamierzonych celów zaplanowanych na Rok Szkolny 2018/2019.

info: PZPS/Anna Daniluk


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice