I Ogólnopolski Noworoczny Turniej Minisiatkówki Czwórek Chłopców

REGULAMIN
1. Cel:
• popularyzacja piłki siatkowej w mieście, powiecie i regionie
• rozwijanie przez zawodników umiejętności i zainteresowań siatkarskich
• integracja przez sport zawodników i trenerów

2. Organizatorzy:
• Uczniowski Klub Sportowy „ Hubal” Białystok

3. Termin i miejsce rozgrywek:
• 20 stycznia 2019 r. , Hale sportowa Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29
• początek gier – godz. 10.00
4. Kategoria:
• „czwórki” chłopców – rocznik 2006 i młodsi

5. System rozgrywek:
W turnieju planowany jest udział 12 zespołów
• I faza grupowa – 2 grupy A i B po 6 zespołów – system „każdy z każdym”
• II faza finałowa – 2 grupy C i D po 6 zespołów – system „ każdy z każdym” do grupy C awansują po 3 najlepsze zespoły z grupy A I B i będą grać o miejsca 1-6 natomiast grupę D utworzą zespoły z miejsc 4-6 grupy A i B i rozegrają mecze o miejsca 7-12
• W sumie każdy zespół rozegra 10 meczy. Szczegółowy system rozgrywek i plan gier w oddzielnym harmonogramie (załącznik 2).

6. Uczestnicy turnieju:
• Zostaną podani po zamknięciu listy zgłoszeń.
7. Nagrody:
• 3 najlepsze zespoły otrzymują puchary i medale, oraz nagrody rzeczowe.

8. Zgłoszenia
• Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres : wala76@op.pl do dnia 13.01.2019r. W zgłoszeniu proszę wpisać : Nazwa klubu lub zespołu , imię i Nazwisko trenera lub opiekuna tel. kontaktowy , ilość zespołów.
• O udziale zespołu w turnieju będzie decydować kolejność nadesłanych zgłoszeń. lista zakwalifikowanych oraz rezerwowych zespołów zostanie podana 14 stycznia 2019r pocztą elektroniczną zainteresowanym klubom. Po podaniu listy, potwierdzeniem udziału zespołu w turnieju będzie wpłatą na konto. W tytule proszę podać opłata turniejowa i nazwę klubu.
• Klub , szkoła może zgłosić max 2 zespoły.

9. Inne informacje:
• Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami gry w mini siatkówkę w kat. czwórek chłopców PZPS
• Wpisowe 30 zł od zespołu po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych zespołów.
• W czasie trwania zawodów zespoły muszą pozostawać pod opieką pełnoletniego opiekuna (trener, nauczyciel, rodzic)
• Organizatorzy zapewniają piłki meczowe, trzeba posiadać własne piłki do rozgrzewki!
• Organizatorzy nie zapewniają wody dla drużyn
• W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 5 zawodników( 4 + 1 rezerwowy), jeden zawodnik może występować tylko w jednym zespole
• Bezpośrednio przy boiskach, na których będą rozgrywane mecze mogą przebywać tylko trenerzy i zawodnicy rezerwowi
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków
• Zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w turnieju
• Trener każdego zespołu posiada zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych zawodników (załącznik 1)
• Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Udział w turnieju jest również jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz publikację wizerunku niezbędną do celów marketingowych i promocyjnych imprezy, a ich administratorem są organizatorzy UKS Hubal Białystok .
• Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do Organizatora
• Wszelkie kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator

10. Osoba do kontaktu Andrzej Walicki, 662057351, wala76@op.pl


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice